U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

van de Vlaamse Regering
769 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
18 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Onderwijs
Vergadering verenigde commissies
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
10 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
26 juli 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

769 (2015-2016) nr. 1
769 (2015-2016) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 769 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid