U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft financiële en technische aanpassingen

van de Vlaamse Regering
771 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
1 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
9 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
21 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft financiële en technische aanpassingen
4 juli 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
6 juli 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
15 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
2 september 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

771 (2015-2016) nr. 1
771 (2015-2016) nr. 2
771 (2015-2016) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 771 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid