U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

van de Vlaamse Regering
765 (2015-2016) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
23 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
31 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
15 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
24 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

765 (2015-2016) nr. 1
765 (2015-2016) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 765 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 93 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 13 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid