U bent hier

Verslag van het Rekenhof over ontbossing en compensatie. Uitvoering van de compensatieplicht bij ontbossing en werking van het Bossencompensatiefonds

van het Rekenhof
37-D (2015-2016) nr. 1

Procedureverloop

11 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Gedachtewisseling met het Rekenhof en mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Documenten

37-D (2015-2016) nr. 1
37-D (2015-2016) nr. 2

Meer details