U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
25 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
2 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
16 juni 2016
Tweede lezing in commissie gevraagd.
23 juni 2016
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Advies SARO gevraagd.
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Tweede lezing op verzoek van Hermes Sanctorum (Regl. art. 75)
1 juli 2016
Advies SARO ingediend.
6 juli 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
15 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 juli 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

767 (2015-2016) nr. 1
767 (2015-2016) nr. 2
767 (2015-2016) nr. 5
767 (2015-2016) nr. 6
767 (2015-2016) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 767 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 11 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid