U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
17 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 71) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 mei 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 89) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Mobiliteit en Openbare Werken Advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (p.75) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
24 mei 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 8. Financiën en Begroting Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 134) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling 3-5 Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding artikel 37, 7° Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 125) - Advies van de Socio-Economische Raad van Vlaanderen (p.65) - Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (p. 85) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 71) Voortzetting van de bespreking en stemming
25 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling 1 en 2 Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding artikel 37, 1° Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 125) - Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (p. 61) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
26 mei 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Werk en Sociale Economie Afdeling 1. Opheffen van de overstappremie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Onderwijs Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 91) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (p.75) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Werk en Sociale Economie Afdeling 2. Invoeren van de afgevlakte/geblokkeerde gezondheidsindex in het decreet sociale werkplaatsen Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
31 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
2 juni 2016
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Onderwijs Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 91) Voortzetting van de bespreking en stemming
14 juni 2016
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 8. Financiën en Begroting Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Artikelsgewijze bespreking en stemming
8 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
22 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

764 (2015-2016) nr. 1
764 (2015-2016) nr. 4
764 (2015-2016) nr. 5
764 (2015-2016) nr. 6
764 (2015-2016) nr. 7
764 (2015-2016) nr. 8
764 (2015-2016) nr. 9
764 (2015-2016) nr. 10
764 (2015-2016) nr. 11
764 (2015-2016) nr. 12

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 764 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 69 leden hebben "ja" gestemd
 • 25 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 67 leden hebben "ja" gestemd
 • 23 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Yamila Idrissi, Karim Van Overmeire, Jan Bertels, Bruno Tobback, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen, Ward Kennes en Els Robeyns
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid