U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de omzetting van de aanbevelingen van GRECO betreft

van Jan Peumans
756 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
4 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
18 mei 2016
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
3 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
8 juli 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

756 (2015-2016) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 756 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid