U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

689 (2015-2016) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

26 april 2016
Verslag in voorbereiding
28 april 2016
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

689 (2015-2016) nr. 1
689 (2015-2016) nr. 2

Meer details

Verslaggever