U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Aruba inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te 's-Gravenhage op 24 april 2014, over vier andere ontwerpen van decreet houdende instemming met verdragen tot voorkoming van dubbele belasting en over twee ontwerpen van decreet tot instemming met verdragen inzake de uitwisseling van inlichtingen in verband met belastingaangelegenheden

640 (2015-2016) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

26 april 2016
Verslag in voorbereiding.
2 mei 2016
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

640 (2015-2016) nr. 1
640 (2015-2016) nr. 2

Meer details

Verslaggever