U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 april 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
10 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
14 juni 2016
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
8 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
2 september 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 18 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
86 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jan Bertels
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid