U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 april 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
2 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
9 mei 2016
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
10 mei 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
18 mei 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
19 mei 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
24 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
25 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
26 mei 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
31 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
2 juni 2016
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
14 juni 2016
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
29 juni 2016
8 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
10 november 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

19 (2015-2016) nr. 1
19 (2015-2016) nr. 1-Bijlagen
19 (2015-2016) nr. 2
19 (2015-2016) nr. 3
19 (2015-2016) nr. 4-A
19 (2015-2016) nr. 4-B
19 (2015-2016) nr. 4-C
19 (2015-2016) nr. 4-D
19 (2015-2016) nr. 4-E
19 (2015-2016) nr. 4-F
19 (2015-2016) nr. 4-G
19 (2015-2016) nr. 4-H
19 (2015-2016) nr. 4-I
19 (2015-2016) nr. 4-J
19 (2015-2016) nr. 4-K
19 (2015-2016) nr. 5-Erratum
19 (2015-2016) nr. 6
19 (2015-2016) nr. 7-Bijlagen
19 (2015-2016) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 19 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 69 leden hebben "ja" gestemd
 • 25 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 67 leden hebben "ja" gestemd
 • 23 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: