U bent hier

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen en over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de bevordering van gelijke toegang tot de huurmarkt betreft

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
677 (2015-2016) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

21 april 2016
Verslag in voorbereiding
28 april 2016
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

677 (2015-2016) nr. 1
677 (2015-2016) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx