U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005

668 (2015-2016) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

12 april 2016
Verslag in voorbereiding
19 april 2016
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

668 (2015-2016) nr. 1
668 (2015-2016) nr. 2

Meer details