U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van de Vlaamse Regering, verslag door Ingrid Pira en Nadia Sminate
731 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 april 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
28 april 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
10 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
3 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
28 juni 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

731 (2015-2016) nr. 1
731 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 731 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Ingrid Pira en Nadia Sminate
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid