U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van de Vlaamse Regering
731 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 april 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
28 april 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
10 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
25 mei 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
28 juni 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

731 (2015-2016) nr. 1
731 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 731 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid