U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 april 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
18 april 2016
Advies Vlaamse Jeugdraad gevraagd.
19 april 2016
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 mei 2016
Advies Vlaamse Jeugdraad ontvangen.
26 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
15 juni 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
24 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
16 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

717 (2015-2016) nr. 1
717 (2015-2016) nr. 2
717 (2015-2016) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 717 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid