U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne Rombouts, Marius Meremans, Caroline Bastiaens en Bart Nevens
717 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 april 2016
Advies Vlaamse Jeugdraad gevraagd
19 april 2016
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 mei 2016
Advies Vlaamse Jeugdraad ontvangen
26 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
14 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
24 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
16 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

717 (2015-2016) nr. 1
717 (2015-2016) nr. 2
717 (2015-2016) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 717 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Tine Soens
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid