U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 april 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
21 april 2016
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
17 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 juni 2016
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
10 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
11 juli 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

716 (2015-2016) nr. 1
716 (2015-2016) nr. 2
716 (2015-2016) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 716 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 15 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid