U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 april 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
21 april 2016
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
28 april 2016
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met:
- Jeroen Scheerder, professor sportbeleid KU Leuven
- Frank Bulcaen, voorzitter Vlaamse Sportraad
- Lode Grossen, voorzitter Vlaamse Sportfederatie
- Jo Schreurs, algemeen directeur Sporta
- Benny Mazur, secretaris-generaal Voetbalfederatie Vlaanderen
- Jef Joosten, voorzitter Wandelsport Vlaanderen
- Jan Bonnarens, bestuurder Sportievak
- Yves Garnier, voorzitter Koninklijke Vlaamse Voetbalbond
- Jessica De Smet, directeur Parantee
- Stefaan Depaepe, secretaris-generaal Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga
- Ann Boonen, secretaris Blauwput Omnisport
17 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
1 juni 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
10 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 juli 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

716 (2015-2016) nr. 1
716 (2015-2016) nr. 2
716 (2015-2016) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 716 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 15 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid