U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 april 2016
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
28 april 2016
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met: - Jeroen Scheerder, professor sportbeleid KU Leuven - Frank Bulcaen, voorzitter Vlaamse Sportraad - Lode Grossen, voorzitter Vlaamse Sportfederatie - Jo Schreurs, algemeen directeur Sporta - Benny Mazur, secretaris-generaal Voetbalfederatie Vlaanderen - Ann Vanoverbeke, administratief coördinator Wandelsport Vlaanderen - Jan Bonnarens, bestuurder Sportievak - Hannes De Meyer, sporttechnisch coördinator Koninklijke Vlaamse Voetbalbond - Jessica De Smet, directeur Parantee - Stefaan Depaepe, secretaris-generaal Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga - Ann Boonen, secretaris Blauwput Omnisport
17 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
10 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
11 juli 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

716 (2015-2016) nr. 1
716 (2015-2016) nr. 2
716 (2015-2016) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 716 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 15 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Joris Poschet en Peter Wouters
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid