U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
21 april 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 april 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
10 mei 2016
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - Jan De Maeseneer, voorzitter, en Gunter Naets, secretaris, SAR WGG - Pieter Van Herck, senior adviseur welzijns- en gezondheidsbeleid, Voka - prof. dr. Anja Declercq, LUCAS KULeuven - prof. dr. Dominique Verté, VUB - Sjoert Holtackers, beleidsmedewerker, coördinator Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg, Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad
24 mei 2016
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
31 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
15 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
24 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
6 september 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

715 (2015-2016) nr. 1
715 (2015-2016) nr. 2
715 (2015-2016) nr. 4
715 (2015-2016) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 715 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd
  • 8 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 7 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Elke Van den Brandt, Griet Coppé en Freya Saeys
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid