U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 april 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 april 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 april 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
31 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
15 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
24 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
6 september 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

715 (2015-2016) nr. 1
715 (2015-2016) nr. 2
715 (2015-2016) nr. 4
715 (2015-2016) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 715 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd
  • 8 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 7 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid