U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
15 april 2016
Te behandelen in
  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
21 april 2016
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheden Cultuur en Jeugd van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 april 2016
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Hoofdstukken 1 en 6 Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
2 mei 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
20 mei 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
29 juni 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

710 (2015-2016) nr. 1
710 (2015-2016) nr. 2
710 (2015-2016) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 710 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Marius Meremans en Joris Poschet
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid