U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over het voorstel van richtlijn van 2 december 2015 betreffende de toegankelijkheid van producten en diensten, en over de Europese raakpunten van de Vlaamse beleidsdomeinen Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Marc Hendrickx
703 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

14 maart 2016

Documenten

703 (2015-2016) nr. 1

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details

Verslaggever
Marc Hendrickx