U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de samenwerkingsovereenkomst voor een vergroeningsgerichte hervorming van de verkeersfiscaliteit voor leasingwagens

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Jenne De Potter, Lieve Maes, Koen Van den Heuvel en Matthias Diependaele, verslag door Jenne De Potter
691 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
16 maart 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 maart 2016
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Documenten

691 (2015-2016) nr. 1
691 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 691 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details