U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten

van de Vlaamse Regering
687 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
1 april 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
1 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
19 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

687 (2015-2016) nr. 1
687 (2015-2016) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 687 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid