U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten

van de Vlaamse Regering
685 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 maart 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
15 maart 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 maart 2016
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 maart 2016
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 april 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
4 mei 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
2 juni 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

685 (2015-2016) nr. 1
685 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 685 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid