U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft het in rekening brengen van het dierenwelzijn

644 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

11 februari 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 mei 2019
Vervallen

Documenten

644 (2015-2016) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid