U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft het in rekening brengen van het dierenwelzijn

644 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

11 februari 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
27 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
6 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 mei 2019
Vervallen.

Documenten

644 (2015-2016) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid