U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft het in rekening brengen van het dierenwelzijn

644 (2015-2016) nr. 1

Procedureverloop

11 februari 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
27 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
6 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Documenten

644 (2015-2016) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid