U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de bevordering van gelijke toegang tot de huurmarkt betreft

van Michèle Hostekint en Joris Vandenbroucke, verslag door Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
622 (2015-2016) nr. 1

Procedureverloop

21 januari 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
1 maart 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
9 maart 2016
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
14 april 2016
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Documenten

622 (2015-2016) nr. 1
622 (2015-2016) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid