U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 januari 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
19 januari 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 januari 2016
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
28 januari 2016
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
4 februari 2016
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
4 maart 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
4 april 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

607 (2015-2016) nr. 1
607 (2015-2016) nr. 3

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 607 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Yasmine Kherbache en Grete Remen
Materie
Gewestaangelegenheid