U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft

van Andries Gryffroy, Sonja Claes, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne en Jan Hofkens
601 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 december 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
18 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
5 februari 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

601 (2015-2016) nr. 1
601 (2015-2016) nr. 1-Erratum

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 601 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid