U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 december 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
13 januari 2016
Advies Raad van State gevraagd
18 januari 2016
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
18 februari 2016
Advies Raad van State ontvangen
12 mei 2016
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
19 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
8 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
17 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
26 juli 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

598 (2015-2016) nr. 1
598 (2015-2016) nr. 2
598 (2015-2016) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 598 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Bart Van Malderen
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid