U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Björn Anseeuw, Michèle Hostekint, Tine van der Vloet, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Bart Van Malderen en Freya Saeys
15 (2015-2016) nr. 7-K
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

3 december 2015
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2015-2016) nr. 1-Bijlagen
15 (2015-2016) nr. 2
15 (2015-2016) nr. 7-A
15 (2015-2016) nr. 7-B
15 (2015-2016) nr. 7-C
15 (2015-2016) nr. 7-D
15 (2015-2016) nr. 7-E
15 (2015-2016) nr. 7-F
15 (2015-2016) nr. 7-G
15 (2015-2016) nr. 7-H
15 (2015-2016) nr. 7-I
15 (2015-2016) nr. 7-J
15 (2015-2016) nr. 7-K
15 (2015-2016) nr. 9
15 (2015-2016) nr. 13

Meer details

Verslaggevers
Björn Anseeuw, Michèle Hostekint, Tine van der Vloet, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Bart Van Malderen en Freya Saeys