U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

15 (2015-2016) nr. 7-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

3 december 2015
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2015-2016) nr. 1-Bijlagen
15 (2015-2016) nr. 2
15 (2015-2016) nr. 7-A
15 (2015-2016) nr. 7-B
15 (2015-2016) nr. 7-C
15 (2015-2016) nr. 7-D
15 (2015-2016) nr. 7-E
15 (2015-2016) nr. 7-F
15 (2015-2016) nr. 7-G
15 (2015-2016) nr. 7-H
15 (2015-2016) nr. 7-I
15 (2015-2016) nr. 7-J
15 (2015-2016) nr. 7-K
15 (2015-2016) nr. 9
15 (2015-2016) nr. 13