U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking van de ontwikkelingsdoelen gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen gewoon lager onderwijs, wat het leergebied wetenschappen en techniek en het leergebied mens en maatschappij betreft

van de Vlaamse Regering
589 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 november 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
10 december 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Toelichting door de minister, bespreking en stemming
15 januari 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
5 februari 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

589 (2015-2016) nr. 1
589 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 589 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
122 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 122 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jan Durnez
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid