U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

545 (2015-2016) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 november 2015
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

545 (2015-2016) nr. 1
545 (2015-2016) nr. 2
545 (2015-2016) nr. 3