U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft

553 (2015-2016) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 november 2015
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

553 (2015-2016) nr. 1
553 (2015-2016) nr. 2
553 (2015-2016) nr. 3