U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016. Meerjarenraming 2016-2021

van de Vlaamse Regering
21 (2015-2016) nr. 1

Procedureverloop

20 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 december 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Toelichting door het Rekenhof
16 december 2015
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid