U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016. Meerjarenraming 2016-2021

van de Vlaamse Regering
21 (2015-2016) nr. 1

Procedureverloop

20 november 2015
Toelichtingen (pdf) ingediend.
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 december 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
16 december 2015
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid