U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", wat betreft de beginselen van het deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector

van de Vlaamse Regering, verslag door Karim Van Overmeire
574 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 november 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
6 januari 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
14 januari 2016
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
2 februari 2016
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
4 maart 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
24 maart 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

574 (2015-2016) nr. 1
574 (2015-2016) nr. 1-Erratum
574 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 574 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Karim Van Overmeire
Materie
Gewestaangelegenheid