U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

van de Vlaamse Regering
568 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 november 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
4 december 2015
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
15 december 2015
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 januari 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
5 februari 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

568 (2015-2016) nr. 1
568 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 568 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 116 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Björn Anseeuw
Materie
Gewestaangelegenheid