U bent hier

Voorstel van decreet houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds

van Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Lorin Parys
567 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 november 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
10 november 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
19 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
2 december 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
11 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
21 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

567 (2015-2016) nr. 1
567 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 567 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid