U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende wijziging van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Tine Soens en Wouter Vanbesien
556 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
12 november 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
20 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
8 december 2015
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
13 januari 2016
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
22 januari 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
12 februari 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

556 (2015-2016) nr. 1
556 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 556 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid