U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
12 november 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
20 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
8 december 2015
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
13 januari 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 januari 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 februari 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

556 (2015-2016) nr. 1
556 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 556 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid