U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft

553 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
30 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
10 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 november 2015
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
25 november 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
4 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
15 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

553 (2015-2016) nr. 1
553 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 553 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid