U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft

van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde en Tinne Rombouts
553 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 november 2015
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
4 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
15 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

553 (2015-2016) nr. 1
553 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 553 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Yamila Idrissi
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid