U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 november 2015
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
4 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
21 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

554 (2015-2016) nr. 1
554 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 554 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 120 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Ann Soete
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid