U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
10 november 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
19 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
1 december 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 december 2015
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 december 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
18 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 januari 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

541 (2015-2016) nr. 1
541 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 541 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid