U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
1 december 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
9 december 2015
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
17 december 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
18 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
13 januari 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

541 (2015-2016) nr. 1
541 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 541 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Paul Van Miert en Jan Bertels
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid