U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport (EPAS), ingevoerd door de resolutie van de Raad van Europa van 11 mei 2007, zoals gewijzigd op 13 oktober 2010

van de Vlaamse Regering
534 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 november 2015
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 november 2015
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
4 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
21 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

534 (2015-2016) nr. 1
534 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 534 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Joris Poschet en Peter Wouters
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid