U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

452 (2014-2015) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

19 oktober 2015
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

452 (2014-2015) nr. 1
452 (2014-2015) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Jan Van Esbroeck