U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
19 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
13 januari 2016
In behandeling in plenaire vergadering
Verwijzing van plenaire vergadering naar commissie
19 januari 2016
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
5 februari 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
8 maart 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

499 (2015-2016) nr. 1
499 (2015-2016) nr. 3
499 (2015-2016) nr. 4
499 (2015-2016) nr. 6
499 (2015-2016) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 499 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid