U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de verplichting tot organisatie van een milieueffectenrapportage, inclusief publieksconsultatie, naar aanleiding van de levensduurverlenging met tien jaar van de nucleaire elektriciteitscentrales Doel 1 en Doel 2

van Rob Beenders, Yasmine Kherbache en Joris Vandenbroucke
491 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

30 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
14 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 mei 2019
Vervallen

Documenten

491 (2015-2016) nr. 1

Meer details