U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de verplichting tot organisatie van een milieueffectenrapportage, inclusief publieksconsultatie, naar aanleiding van de levensduurverlenging met tien jaar van de nucleaire elektriciteitscentrales Doel 1 en Doel 2

van Rob Beenders, Yasmine Kherbache en Joris Vandenbroucke
491 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

30 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
14 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 mei 2019
Vervallen

Documenten

491 (2015-2016) nr. 1

Meer details