U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de verplichting tot organisatie van een milieueffectenrapportage, inclusief publieksconsultatie, naar aanleiding van de levensduurverlenging met tien jaar van de nucleaire elektriciteitscentrales Doel 1 en Doel 2

491 (2015-2016) nr. 1

Procedureverloop

30 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
14 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Documenten

491 (2015-2016) nr. 1

Meer details