U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Voorstel van resolutie betreffende de verplichting tot organisatie van een milieueffectenrapportage, inclusief publieksconsultatie, naar aanleiding van de levensduurverlenging met tien jaar van de nucleaire elektriciteitscentrales Doel 1 en Doel 2

van Rob Beenders, Yasmine Kherbache en Joris Vandenbroucke
491 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

30 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
14 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 mei 2019
Vervallen

Documenten

491 (2015-2016) nr. 1

Meer details