U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend te Brussel op 26 juni 2012

van de Vlaamse Regering
488 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
16 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
20 oktober 2015
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
27 november 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
21 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

488 (2015-2016) nr. 1
488 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 488 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid