U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
15 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 januari 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 februari 2016
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
10 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 mei 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
8 juni 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
17 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 juli 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

486 (2015-2016) nr. 1
486 (2015-2016) nr. 3
486 (2015-2016) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 486 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid