U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 oktober 2015
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 januari 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 februari 2016
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
10 mei 2016
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 mei 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
17 juni 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
13 juli 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

486 (2015-2016) nr. 1
486 (2015-2016) nr. 3
486 (2015-2016) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 486 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Bart Somers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid