U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

van de Vlaamse Regering
477 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
7 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
15 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
20 november 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
10 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

477 (2014-2015) nr. 1
477 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 477 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Robrecht Bothuyne en Wouter Vanbesien
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid