U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd door zijn regering, inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van een diplomatieke zending of een consulaire post, ondertekend te Jeruzalem op 11 november 2013

van de Vlaamse Regering
478 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
13 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
9 december 2015
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
13 januari 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 januari 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 februari 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

478 (2014-2015) nr. 1
478 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 478 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid