U bent hier

Voorstel van decreet houdende invoering van een overgangsmaatregel inzake het eurovignet en houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Koen Van den Heuvel, Annick De Ridder, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele, verslag door Joris Vandenbroucke
474 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 september 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 september 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
16 oktober 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
23 oktober 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

474 (2014-2015) nr. 1
474 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 474 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid