U bent hier

Hoorzitting over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

63 (2014-2015)
Externe sprekers
Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris), Bruno Vermeeren (coördinator VVBAD), Simon Kenens (stafmedewerker ondersteuning Vlaamse Jeugdraad), Hilde Linssen (stafmedewerker armoedebeleid), Liesbeth De Winter (stafmedewerker FOV), Evi Gillard (stafmedewerker VVC), Dany Punie (voorzitter ISB) en Filip De Rynck (prof.dr. Sociale Wetenschappen UGent)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

29 mei 2015
Beslissing Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afgehandeld in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Documenten

Verbonden initiatieven

Meer details